1. Основні поняття


Сайт фірми DEKKOR розташований в мережі Інтернет за адресою: https://dekkor.com.ua
Адміністрація Сайту - ПП Сидоренко О.А. в особі Сидоренко Олега Олександровича.
Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. Загальні положення

2.1. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.
2.2. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
2.3. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності.
2.4. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувача.

3. Умови і цілі збору та обробки персональних даних користувачів

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype і ін., Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
3.2. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті.

4. Передача персональних даних

4.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених в Згоду з розсилкою.
4.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

5. Терміни зберігання та знищення персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
5.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

6. Права та обов'язки користувачів

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

7. Заходи для захисту інформації про користувачів

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.